Zapisz się do
Newslettera
Dowiedz się wcześniej niż inni o nowościach w naszym sklepie.
Bierz udział w promocjach tylko dla abonentów
Zyskaj 10zł rabatu na pierwsze zakupy*.
Nie pokazuj więcej
* Przy wartości zamówienia od 50zł na wyroby nieprzecenione. Szczegóły w Regulaminie
Regulaminy

 

Regulamin sklepu Toczenie w Drewnie

Regulamin serwisu Toczenie w Drewnie

Regulamin promocji "Newsletter"

Regulamin konkursu Hasło na koszulkę

Regulamin konkursu Fanpage Toczenie w Drewnie

Regulamin konkursu 500 polubień

 

 

Regulamin sklepu internetowego Toczenie w Drewnie

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Toczenie w Drewnie (dalej: Sklep) działający pod adresem www.toczeniewdrewnie.com.pl prowadzony jest przez TwD s.c. Ryszard Donitza, Robert Donitza, z siedzibą w Steblowie (47-300), ul. Prudnicka 21, NIP 1990112358, REGON 360905660 (dalej: Sprzedający).
 2. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego Toczenie w Drewnie (dalej: Regulamin) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności dokonywania zamówień i zawierania umowy sprzedaży oferowanych produktów.
 3. Zamówień produktów w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Korzystanie ze Sklepu i dokonywanie zakupów odbywa się po zapoznaniu się przez Klienta i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.

§ 2. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep udostępnia następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
 1. Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie przez Klienta zamówienia na dodane do koszyka produkty oraz wybór formy płatności i dostawy; zasady składania zamówień za pomocą Formularza zamówienia opisane są w § 3 Regulaminu;
 2. Konto klienta – stanowi zbiór danych podanych przez Klienta stanowiących jego dane osobowe oraz informacje związane z dokonywanymi zakupami; zasady rejestracji i korzystania z Konta klienta opisane są w § 4 Regulaminu;
 3. Newsletter – forma elektronicznego biuletynu dystrybuowana za pośrednictwem poczty e-mail, zawierająca informacje o ofercie Sklepu, treściach zamieszczanych na stronie www.toczeniewdrewnie.com.pl, aktualnych promocjach, konkursach itp.
 1. Korzystanie z powyższych usług jest bezpłatne.
 2. W celu korzystania z usług elektronicznych Klient musi dysponować:
 1. urządzeniem (komputer, laptop, tablet, smartfon itp.) umożliwiającym dostęp do internetu,
 2. przeglądarką internetową (działanie Sklepu zoptymalizowane jest do następujących przeglądarek: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome),
 3. adresem poczty e-mail.
 1. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na oferowane w Sklepie produkty Klient może składać za pośrednictwem adresu www.toczeniewdrewnie.com.pl przez całą dobę.
 2. Sprzedający oferuje produkty gotowe oraz produkty wykonywane na indywidulane zamówienie Klienta (zob. § 7 „Zamówienia indywidualne”).
 3. Wybrane przez siebie do zamówienia produkty, Klient oznacza poprzez wybór opcji „Do koszyka”.
 4. Do czasu zatwierdzenia zamówienia, tj. wyboru opcji (przycisku) „Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość edytowania zawartości Koszyka, modyfikowania danych teleadresowych, wyboru formy płatności i dostawy.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest:
 1. wypełnienie wszystkich wymaganych na formularzu zamówienia danych, tj.
 • imienia i nazwiska,
 • adresu dostawy,
 • adresu e-mail,
 • numeru telefonu;
 1. wybór formy dostawy;
 2. wybór formy płatności;
 3. akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności.
 1. Podanie informacji wymienionych w § 3 pkt. 5 jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi realizację zamówienia. Informacje powinny być aktualne, dokładne i zgodne z prawdą. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku podania przez Klienta danych uniemożliwiających prawidłową obsługę zamówienia.
 2. Klient może złożyć zamówienie:
 1. poprzez zarejestrowane konto użytkownika (Klienta); zasady rejestracji i logowania opisano w § 4 „Rejestracja i logowanie”,
 2. bez konieczności rejestracji danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 1. Wybór przez Klienta opcji (przycisku) „Zamawiam i płacę” stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży złożoną Sprzedającemu zgodną ze złożonym zamówieniem i niniejszym Regulaminem.
 2. Sklep przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie (komunikat) przyjęcia oferty, zawierające rodzaj, ilość zamawianych produktów, wartość zamówienia, potwierdzenie wyboru rodzaju dostawy i płatności, adres wysyłki oraz dane i adres zamawiającego. Komunikat stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Do potwierdzenia (komunikatu) Sprzedający dołącza „Informację dotyczącą potwierdzenia zawarcia umowy na odległość”. Treść informacji stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
 1. podania przez Klienta danych uniemożliwiających obsługę i wysyłkę zamówienia (dane niekompletne, nieprawidłowe),
 2. braku autoryzacji płatności w systemie płatności elektronicznych Dotpay,
 3. braku wpłaty ceny zamówienia w terminie 5 dni roboczych w przypadku wyboru płatności „wpłata na konto”.
  Tym samym umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 1. Klient zostanie powiadomiony drogą e-mail o odmowie realizacji zamówienia w sytuacjach opisanych w § 3 pkt. 11. W przypadku dokonania przez Klienta przedpłaty, całość kwoty zostanie zwrócona w terminie do 2 dni roboczych.
 2. Sprzedający nie wystawia faktur VAT, a do zamówienia dołącza rachunek.

§ 4. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Rejestracja konta użytkownika w Sklepie jest bezpłatna i dobrowolna. Rejestracja ma na celu usprawnienie realizacji zamówień i komunikacji z Klientem.
 2. W celu zarejestrowania konta należy na stronie www.toczeniewdrewnie.com.pl wybrać opcję „Rejestracja” oraz wypełnić formularz rejestracyjny podając:
 1. adres e-mail,
 2. hasło logowania,
  a następnie wybrać opcję „Zarejestruj się”.
 1. Warunkiem rejestracji konta jest akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie.
 2. W celu potwierdzenia rejestracji konta użytkownik aktywuje link w wiadomości przesłanej na podany w trakcie rejestracji adres e-mail.
 3. Po przeprowadzeniu rejestracji zgodnie z § 4 pkt. 2-4, Klient może zalogować się na konto, używając danych podanych w trakcie rejestracji (adres e-mail, hasło).
 4. Klient może na koncie poprawiać swoje dane i uzupełniać je o dane opcjonalne (np. adres dostawy, numer telefonu), a także zmienić hasło.

§ 5. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny oferowanych produktów wyrażone są w złotych polskich i podane w kwotach brutto (zawierają 23% podatek od towarów i usług). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Ostateczną ceną produktu jest cena podana na stronie danego produktu w trakcie składania przez Klienta zamówienia.
 3. Wartość całego zamówienia, obejmująca ceny produktów i koszty dostawy, pomniejszona o ewentualne rabaty, podawana jest na etapie składania zamówienia, po wybraniu opcji płatności i dostawy.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych produktów. Zmiany te nie wpływają na ceny produktów zamówionych przez Klienta przed wprowadzeniem zmian.
 5. Sprzedający może wprowadzać i odwoływać wyprzedaże i akcje promocyjne na oferowane produkty oraz promocyjne zasady dostawy zamówień. Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą, chyba że określono inaczej w regulaminie danej akcji promocyjnej.
 6. Sprzedający udostępnia następujące metody płatności:
 1. przelew zwykły na konto Sprzedającego, nr 35 1140 2004 0000 3802 7557 0133 (mBank),
 2. płatności on-line (karta płatnicza, e-przelew) realizowane za pośrednictwem serwisu Dotpay, którego operatorem jest Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków.

§ 6. DOSTAWA

 1. Dostawa zamówień realizowanych z adresu www.toczeniewdrewnie.com.pl odbywa się na terytorium Polski.
 2. Dostawa zamówienia realizowana jest zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 3. Dostępne opcje dostawy:
 1. przesyłka kurierska,
 2. przesyłka pocztowa za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 3. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego, po uprzednim umówieniu terminu.
 1. Koszt wysyłki zamówionych produktów podawany jest zawsze w momencie składania zamówienia przez Klienta na formularzu wyboru metody płatności i dostawy.
 2. Przewidywany czas dostawy dla wszystkich dostępnych opcji wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia uznania konta bankowego Sprzedającego w przypadku płatności przelewem i płatności elektronicznych, a w przypadku płatności kartą płatniczą licząc od chwili otrzymania autoryzacji.
 3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności kuriera lub doręczyciela stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy w obecności kuriera lub doręczyciela sporządzić protokół szkody i skontaktować się ze Sprzedającym.

§ 7. ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE

 1. Sprzedający przyjmuje zamówienia na produkty wykonywane według indywidualnych wytycznych i specyfikacji Klienta, zgodnie ze charakterem jego działalności.
 2. Sprzedający może odmówić przyjęcia indywidualnego zamówienia, jeśli przekracza ono jego możliwości techniczne i organizacyjne.
 3. Produkty oznaczone w Sklepie jako „Dostępny na zamówienie” również należy traktować zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 4. Sprzedający przystępuje do wykonania zamówienia pod warunkiem wpłacenia przez Klienta zadatku w wysokości 30% ceny zamówienia na konto wskazane w § 5 pkt. 6.
 5. Pozostałą kwotę ceny zamówienia wraz z kosztami dostawy Klient płaci po wykonaniu przez Sprzedającego przedmiotu zamówienia. Po zapłacie całości ceny zamówienia wraz z kosztami dostawy, Sprzedający wysyła zamówienia zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

§ 8. ZWROT PRODUKTÓW (ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY)

 1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu odstąpienia od umowy konsument ma prawo, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od objęcia przez niego produktów w posiadanie, złożyć pisemne oświadczenie stanowiące zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu (wzór do pobrania) lub w innej równoważnej formie. Oświadczenie powinno zostać przesłane na adres e-mail: sklep@twd24.pl lub pocztą na adres: TwD s.c., ul. Prudnicka 21, 47-300 Steblów albo wraz ze zwracanymi produktami. Zwrot produktów powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy.
 3. Sprzedający dołącza do przesyłki pouczenie o prawie odstąpienia od umowy i wzór formularza.
 4. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy, uważa się ją za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest:
 1. rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania 
  z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Wskazane jest (lecz nie stanowi warunku koniecznego) aby konsument dołączył do przesyłki dokument sprzedaży.
 3. W przypadku zwrotu zamówionych produktów (w całości lub w części), konsument zobowiązany jest także do zwrotu otrzymanych w formie gratisu produktów, jeżeli wartość niezwracanych produktów nie uprawnia do otrzymania gratisu. W przeciwnym wypadku Sprzedający naliczy standardową cenę gratisu.
 4. Konsumentowi przysługuje zwrot kwoty zapłaconej ceny zamówienia i kosztów dostawy (z zastrzeżeniem pkt. 10) w terminie do 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania. Zwrot następuje w taki sam sposób, w jaki nastąpiła płatność, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków musi zostać dokonany bezpośrednio na rachunek karty.
 5. Sprzedający zwraca koszt dostawy produktów z uwzględnieniem najtańszej dostępnej opcji.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem produktów (np. koszty przesyłki, koszty pakowania, koszty przekazania przesyłki do doręczyciela), chyba że Sprzedający ustalił pisemnie 
  z konsumentem inny tryb postępowania.
 7. Konsument może dokonać zwrotu części zamówionych produktów. W takim przypadku Sprzedający zwróci kwotę zapłaconej ceny zamówienia proporcjonalnie do wartości zwracanych produktów.
 8. Odstąpienie od umowy uważa się za nieskuteczne jeśli konsument nie dotrzyma terminów określonych w § 8 pkt. 2. W takim przypadku Sprzedający odeśle ponownie produkty na adres konsumenta wraz 
  z pisemnym uzasadnieniem.
 9. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, chyba że zostało to pisemnie uzgodnione z Klientem.

§ 9. REKLAMACJE

 1. Sprzedający odpowiada względem Klienta za sprzedany produkt z tytułu rękojmi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Reklamowany produkt Klient powinien przesłać na adres Sprzedającego (TwD s.c., ul. Prudnicka 21, 47-300 Steblów), dołączając opis wady (zaleca się skorzystanie z formularza reklamacyjnego).
 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.
 4. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji, zwraca on Klientowi koszty przesłania reklamowanego produktu.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z zaproponowanym przez Klienta trybem oraz mającymi tu zastosowanie uwarunkowaniami prawnymi. Możliwe sposoby rozpatrzenia reklamacji:
 1. naprawienie produktu,
 2. wymiana produktu na nowy,
 3. obniżenie ceny produktu,
 4. odstąpienie od umowy sprzedaży.
 1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, konsument może zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest TwD s.c. Ryszard Donitza, Robert Donitza, z siedzibą w Steblowie (47-300), ul. Prudnicka 21.
 3. Rejestrując konto Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zamówień składanych w Sklepie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji marketingowych i handlowych, w tym przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Klient może udzielić zgody na etapie rejestracji Konta klienta lub subskrypcji Newslettera.
 5. Klient ma prawo do wglądu do danych osobowych, które go dotyczą, ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia ze zbioru danych.
 6. Wnioski i pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: biuro@twd24.pl lub TwD s.c., ul. Prudnicka 21, 47-300 Steblów.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie znaki towarowe prezentowane w Sklepie należą do ich właścicieli, a ich użycie służy wyłącznie celom informacyjnym.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce "Regulaminy".
 4. Zmiany w treści Regulaminu będą komunikowane na stronie www.toczeniewdrewnie.com.pl oraz w formie wiadomości e-mail przesyłanych do zarejestrowanych użytkowników. Zmiany wejdą w życie po 14 dniach od ich zakomunikowania.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 20 lipca 2015 r.

Dokument do pobrania w pliku PDF

                                                                                                                                                       

Regulamin serwisu Toczenie w Drewnie

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy Toczenie w Drewnie (dalej: Serwis) działający pod adresem www.toczeniewdrewnie.com.pl prowadzony jest przez TwD s.c. Ryszard Donitza, Robert Donitza, z siedzibą w Steblowie (47-300), ul. Prudnicka 21, NIP 1990112358, REGON 360905660 (dalej: Administrator).
 2. Z Serwisu może korzystać osoba fizyczna (dalej: Użytkownik).
 3. Niniejszy Regulamin serwisu internetowego Toczenie w Drewnie (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu po dokonaniu jakiejkolwiek czynności w Serwisie. Dostęp do wybranych usług i funkcjonalności może wymagać wypełnienia stosownego formularza.
 5. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Serwisu w dowolnym momencie.

§ 2. USŁUGI SERWISU

 1. Serwis umożliwia dostęp do treści, w tym także treści o charakterze audiowizualnym oraz dostęp do newslettera.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z usługi newslettera odbywa się na zasadach określonych w Polityce prywatności.
 3. Korzystanie z powyższych usług jest bezpłatne.
 4. W celu korzystania z usług elektronicznych Użytkownik musi dysponować:
 1. urządzeniem (komputer, laptop, tablet, smartfon itp.) umożliwiającym dostęp do internetu,
 2. przeglądarką internetową (działanie Serwisu zoptymalizowane jest do następujących przeglądarek: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome),
 3. adresem poczty e-mail (dotyczy usługi newslettera).
 1. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Treści zamieszczone w Serwisie stanowią wyłączną opinię autora i nie należy ich traktować jako porady skierowanej do konkretnej osoby.
 2. Porady, wskazówki, instrukcji postępowania i tym podobne treści są publikowane w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zastosowania się Użytkownika do tych, jak również innych treści zamieszczanych w Serwisie. 
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności także za:
 1. szkody związane z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Serwisu,
 2. szkody związane z zakłóceniem lub niedostępnością Serwisu,
 3. usterki, awarie, problemy techniczne w urządzeniach końcowych i infrastrukturze teleinformatycznej Użytkownika, które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z usług Serwisu,
 4. szkody związane z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności.

§ 4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa własności intelektualnej do treści zamieszczanych w Serwisie, w szczególności fotografii, grafik, elementów słownych, znaków towarowych, znaków firmowych itp. przysługują Administratorowi lub innym podmiotom. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, zamieszczanie treści w serwisie odbywa się na podstawie stosownych umów, licencji lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Użytkownik nie nabywa żadnych praw do w/w treści i nie uzyskuje do nich licencji poprzez fakt korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik może korzystać z treści zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w granicach dozwolonego użytku. Wykorzystywanie treści w innym zakresie uprawnione jest wyłącznie po udzieleniu zgody przez Administratora.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać na adres e-mail: biuro@twd24.pl lub na adres wymieniony w § 1 pkt. 1.
 3. Treść reklamacji powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, powód złożenia reklamacji i adres, na który powinna zostać skierowana odpowiedź.
 4. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu w zakładce „Regulaminy”.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany będą komunikowane na stronie www.toczeniewdrewnie.com.pl. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian oznacza ich akceptację.
 4. Administrator ma prawo do zaprzestania w każdym czasie świadczenia usług lub ich modyfikacji, a także wprowadzania nowych usług. Administrator powiadomi Użytkowników o powyższych zamierzeniach.  
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 20 lipca 2015 r.

Dokument do pobrania w pliku PDF 

 

Regulamin konkursu Fanpage Toczenie w Drewnie

 

§ 1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu „Fanpage Toczenie w Drewnie” (dalej: Konkurs) jest TwD s.c. Ryszard Donitza, Robert Donitza, z siedzibą w Steblowie (47-300), ul. Prudnicka 21, NIP 1990112358, REGON 360905660 (dalej: Organizator).

§ 2. ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU

 1. W konkursie może brać udział wyłącznie osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Polski, posiadająca profil osobisty w serwisie społecznościowy Facebook (dalej: Uczestnik).
 2. Do konkursu zostanie zakwalifikowany Uczestnik, która spełni łącznie następujące warunki:
 1. jest fanem profilu Facebook Toczenie w Drewnie lub w okresie od 19.09.2015 do 30.09.2015 zostanie jego fanem,
 2. zapisze się w terminie do 30.09.2015 do newslettera na stronie www.toczeniewdrewnie.com.pl i potwierdzi rejestrację poprzez kliknięcie w link w mailu weryfikacyjnym,
 3. wyrazi zgodę, w przypadku wygrania nagrody, na publikację swojego imienia i nazwiska na profilu Facebook Toczenie w Drewnie,
 4. zapozna się z Regulaminem Konkursu.
 1. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia (poprzez zapisanie się do newslettera).
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wyrażoną poprzez kliknięcie w link potwierdzający zapisanie się do newslettera.
 3. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu jest związany jego warunkami.

§ 3. CZAS TRWANIA

Konkurs trwa od dnia 18.09.2015 do dnia 30.09.2015.

§ 4. NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są 3 nagrody rzeczowe

- I nagroda – miska z orzecha

- II nagroda – miska z czereśni

- III nagroda – świecznik z jabłoni.

 1. Wypłata równowartości pieniężnej nagrody nie jest możliwa.
 2. Organizator prześle zwycięzcy nagrodę na własny koszt.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest TwD s.c. Ryszard Donitza, Robert Donitza, z siedzibą w Steblowie (47-300), ul. Prudnicka 21.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Regulamin promocji "Newsletter"

 

§ 1. ORGANIZATOR

Organizatorem promocji „Newsletter” (dalej: Promocja) jest TwD s.c. Ryszard Donitza, Robert Donitza, z siedzibą w Steblowie (47-300), ul. Prudnicka 21, NIP 1990112358, REGON 360905660 (dalej: Organizator).

§ 2. ZASADY I WARUNKI PROMOCJI

 1. W promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej: Uczestnik).
 2. Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
 1. zapisać się do newslettera poprzez formularz dostępny na stronie www.toczeniewdrewnie.com.pl,
 2. potwierdzić rejestrację poprzez aktywację linku w wiadomości przesłanej na podany adres e-mail,
 3. zapoznać się z Regulaminem Promocji.
 1. Uczestnik, który spełni warunki określone w pkt. 2 otrzyma na podany adres e-mail kod rabatowy o wartości 10 zł.
 2. Warunkiem przyznania rabatu jest:
 1. złożenie zamówienia na produkty dostępne w sklepie www.toczeniewdrewnie.com.pl o wartości co najmniej 50,00 zł,
 2. złożenie zamówienia na produkty nieprzecenione,
 3. złożenie zamówienia na produkty marki DONITZA Toczenie w Drewnie,
 4. wpisanie otrzymanego kodu w trakcie składania zamówienia w pole „Mam kupon rabatowy”.
 1. Promocją nie są objęte bony podarunkowe.
 2. Uczestnik może skorzystać z promocji wyłącznie jeden raz.
 3. Ważność kodu rabatowego ograniczona jest czasowo do 3 miesięcy od momentu jego przyznania.
 4. Rabatu nie sumuje się z innymi rabatami.
 5. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę ani inne wartości rzeczowe.

§ 3. CZAS TRWANIA

Promocja trwa od dnia 29.02.2016 do odwołania.

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest TwD s.c. Ryszard Donitza, Robert Donitza, z siedzibą w Steblowie (47-300), ul. Prudnicka 21.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Regulamin konkursu 500 polubień

 

§ 1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu „Fanpage Toczenie w Drewnie” (dalej: Konkurs) jest TwD s.c. Ryszard Donitza, Robert Donitza, z siedzibą w Steblowie (47-300), ul. Prudnicka 21, NIP 1990112358, REGON 360905660 (dalej: Organizator).

§ 2. ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU

 1. W konkursie może brać udział wyłącznie osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Polski, posiadająca profil osobisty w serwisie społecznościowy Facebook (dalej: Uczestnik).
 2. W Konkursie może brać udział Uczestnik, który jest fanem profilu Facebook Toczenie w Drewnie lub przed przystąpieniem do Konkursu stanie się fanem profilu Facebook Toczenie w Drewnie.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest udostępnienie postu konkursowego na osi czasu Uczestnika.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz, w przypadku wygrania nagrody, na publikację swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na profilu Facebook Toczenie w Drewnie.

§ 3. CZAS TRWANIA

Konkurs trwa od dnia 5.05.2016 do dnia 22.05.2016.

§ 4. NAGRODY

 1. Wśród Uczestników Konkursu wypełniających warunki udziału, zostaną wylosowane nagrody.
 2. Nagrodami w Konkursie są:

- I nagroda – miska z czereśni o wartości 79,00 zł

- II nagroda – bon rabatowy w wysokości 25 zł na zakupy w sklepie toczeniewdrewnie.com.pl

- III nagroda – 2 przewodniki turystyczno-kulinarne po Opolszczyźnie.

 1. Wypłata równowartości pieniężnej nagrody nie jest możliwa.
 2. Organizator prześle zwycięzcy nagrodę na własny koszt.

 

Regulamin konkursu Hasło na koszulkę

 

§ 1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu „Hasło na koszulkę” (dalej: Konkurs) jest TwD s.c. Ryszard Donitza, Robert Donitza, z siedzibą w Steblowie (47-300), ul. Prudnicka 21, NIP 1990112358, REGON 360905660 (dalej: Organizator).

§ 2. ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada profil osobowy w serwisie Facebook lub Google+ (dalej: Uczestnik).
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wymyślenie przez Uczestnika hasła na koszulkę.
 4. Propozycję hasła Uczestnik powinien wpisać jako komentarz pod postem konkursowym opublikowanym przez Organizatora w serwisach Facebook lub Google+.
 5. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 hasła.
 6. Z chwilą przesłania propozycji hasła pod postem konkursowym Uczestnik:

  - wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko) do celów przeprowadzenia Konkursu,

  - wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko) w celu ogłoszenia zwycięzcy Konkursu na profilu Facebook i Google + Organizatora.

 7. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na jego warunki

§ 3. HASŁO KONKURSOWE

 1. Jako propozycję hasła należy rozumieć kilkuwyrazowe wyrażenie.
 2. Hasło może także zawierać elementy graficzne, symbole, piktogramy itp.
 3. Hasło musi być związane tematycznie z toczeniem w drewnie.
 4. Hasło może być ułożone w języku polskim lub angielskim.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału hasła, które:

  - nie spełniają wymogów niniejszego Regulaminu,

  - naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich,

  - są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, naruszają dobre obyczaje lub godzą w dobre imię Organizatora lub osób trzecich,

  - zawierają treści wulgarne, rasistowskie, ksenofobiczne lub przejawiające inne formy dyskryminacji,

  - zawierają treści pornograficzne,

  - zawierają treści reklamujące towary lub usługi osób trzecich.
 6. Jeżeli do Konkursu zostaną zgłoszone identyczne hasła, Organizator uwzględni w ocenie przesłane najwcześniej.

§ 4. PRAWA AUTORSKIE

 1. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że przysługują mu prawa autorskie do przesłanego hasła.
 2. Z chwilą zgłoszenia hasła na Konkurs następuje ostateczne przeniesienie przez Uczestnika na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych, bez konieczności zawierania dodatkowych porozumień oraz bez odrębnego wynagrodzenia, z możliwością ich wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Zwycięzcami Konkursu zostaną autorzy 3 nadesłanych haseł, wybranych i ocenionych przez Organizatora jako najciekawsze.
 2. Przy wyborze zwycięzców Konkursu Organizator kieruje się swobodną oceną. Jego wybór jest niepodważalny.
 3. Nagrodami w Konkursie są:

  - I nagroda – wazon w misce (kod produktu M301),

  - II i III nagroda – bony zakupowe o wartości 40 zł do wykorzystania w sklepie www.toczeniewdrewnie.com.pl

 4. Wypłata równowartości pieniężnej nagrody nie jest możliwa.
 5. I nagrodę Organizator prześle na własny koszt na podany przez zwycięzcę adres.
 6. Nagrodę w postaci kodu rabatowego Organizator prześle zwycięzcy elektronicznie poprzez e-mail lub czat dostępny w portalu społecznościowym Facebook/Google+.
 7. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej na profilach społecznościowych Organizatora (Facebook, Google+).

§ 6. CZAS TRWANIA

Konkurs trwa od dnia 29.09.2016 do dnia 16.10.2016

§ 7.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest TwD s.c. Ryszard Donitza, Robert Donitza, z siedzibą w Steblowie (47-300), ul. Prudnicka 21.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dokument do pobrania w pliku PDF

Zapisz

Zapisz

Zapisz

do góry
@2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Maxsote 2016
Sklep internetowy Shoper.pl